Over ons

VeiligmetVerf.nl is een gezamenlijk initiatief van de VVVF (verf- en drukinktindustrie) en de VVVH (verfgroothandel). Via deze website ontvangen professionele schilders en applicateurs op eenvoudige wijze veiligheidsinformatie. Doelstelling is dat er veilig met de producten wordt gewerkt.

Veilig werken met verfproducten begint met het inwinnen van informatie over de gezondheidsrisico’s en te nemen voorzorgsmaatregelen. Deze informatie wordt meegegeven bij de verkoop van het product. Dat kan in de vorm van een etiket, een veiligheidsinformatieblad (VIB) of persoonlijk advies.

REACH-verplichting

De Europese stoffenwetgeving REACH verplicht fabrikanten en groothandelaren om het veiligheidsinformatieblad (VIB) te verstrekken van producten die gevaarlijke stoffen bevatten aan een professionele klant. Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten, gebruiken het VeiligmetVerf-distributiesysteem om VIB's te versturen. 
Als een (schilders)bedrijf een product voor de eerste keer bestelt, wordt een veiligheidsinformatieblad meegeleverd. Als de samenstelling van dat product is veranderd, ontvangt het (schilders)bedrijf een geactualiseerde VIB. De leveranciers zijn hier wettelijk toe verplicht.