Initiatiefnemers VeiligmetVerf

Veilig werken met verfproducten begint met het inwinnen van informatie over de gezondheidsrisico’s en te nemen voorzorgsmaatregelen. Deze informatie wordt meegegeven bij de verkoop van het product. Dat kan in de vorm van een etiket, een veiligheidsinformatieblad (VIB) of persoonlijk advies. VeiligmetVerf.nl is een gezamenlijk initiatief van de VVVF (verf- en drukinktindustrie) en de VVVH (verfgroothandel). Niet-lidbedrijven kunnen zich er ook bij aansluiten. 

VeiligmetVerf.nl verstrekt op een eenvoudige manier veiligheidsinformatie aan professionele gebruikers. Doelstelling is dat er veilig met de producten wordt gewerkt.

REACH-verplichting

De Europese stoffenwetgeving REACH verplicht fabrikanten en groothandelaren om het veiligheidsinformatieblad (VIB) te verstrekken van producten die gevaarlijke stoffen bevatten aan een professionele klant. Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten, gebruiken het VeiligmetVerf-distributiesysteem om VIB's te versturen. 
Als een (schilders)bedrijf een product voor de eerste keer bestelt, wordt een veiligheidsinformatieblad meegeleverd. Als de samenstelling van dat product is veranderd, ontvangt het (schilders)bedrijf een geactualiseerde VIB. De leveranciers zijn hier wettelijk toe verplicht.