Privacyverklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
De VVVF bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst. Voor aangesloten bedrijven hebben wij deze gegevens nodig voor het registreren van het lidmaatschap. Uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar ons contactadres.

Nieuwsbrief en contactformulier
Ons blad Verf & Inkt Magazine en de digitale nieuwsbrief Verf & Ink Netwerk sturen wij naar geïnteresseerden. Uw adres c.q. e-mailadres worden slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor uitschrijven voor Verf & Inkt Magazine stuurt u een e-mail naar ons contactadres.
Als u een contactformulier op de website invult, dan worden deze gegevens zolang bewaard als nodig is naar de aard van het formulier voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bijeenkomsten en fotografie
Voor promotionele, niet-commerciële doeleinden maakt de VVVF foto's tijdens bijeenkomsten. Door inschrijving en deelname aan de bijeenkomst gaat u ermee akkoord dat er beeldmateriaal van u kan worden gemaakt, dat de VVVF kan gebruiken. Uiteraard gaan we hier consciëntieus en zorgvuldig mee om. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit bij uw inschrijving van de bijeenkomst laten weten.

Verstrekking aan derden
De VVVF verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en publiceert ze evenmin.
Op onze site staan pixels van Facebook, twitter en LinkedIN. Als u hierop klikt en deze sites gaat bezoeken worden gegevens automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun respectievelijke websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Cookies
De VVVF maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten functioneren, zoals het onthouden van login-gegevens en het monitoren van bezoeken. Deze informatie kunnen wij niet herleiden naar een individu.
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken met als doel de website te optimaliseren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Vragen
Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-03-2021.