Lid worden

Waarom bedrijven lid worden van de VVVF? Om de koers mee te bepalen, bij te dragen aan de industrietak en om slim gebruik te maken van de resultaten van samenwerking. Het actieve lidmaatschap versterkt eenvoudigweg uw bedrijf.
Vijf redenen waarom VVVF-leden hun lidmaatschap vanzelfsprekend vinden.

1. Uw stem wordt gehoord

Onze lidbedrijven staan sterker door samen op te trekken en het gezamenlijke belang te behartigen. De VVVF krijgt zo voor de sector belangrijke zaken voor elkaar die als individueel bedrijf niet of lastiger zijn te bereiken.

2. U vergroot uw netwerk

De VVVF hecht veel waarde aan onderling contact. Wij bieden een actief platform waar u andere ledenbedrijven en externe relaties kunt ontmoeten. U kunt kennis delen en ervaringen uitwisselen, en u kunt uw netwerk uitbreiden met nieuwe contacten.

3. U hoort meer

Leden van de VVVF delen kennis op terreinen waar ze niet met elkaar concurreren, zoals veiligheid, wet- en regelgeving, goed werkgeverschap en opleidingen. Waarom niet leren van anderen en best practices delen met branchegenoten? Samen dragen de bedrijven bij aan het vertrouwen van de samenleving in onze industrie en zetten ze een positief imago neer.

4. U kunt bij moeilijk toegankelijke kennis

Het VVVF-bureau houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en afspraken op sociaal gebied. Samen met de Europese organisatie CEPE (verf) en EuPIA (drukinkt) en met experts van leden worden zaken uitgezocht, standpunten geformuleerd en instrumenten ontwikkeld. Als lid heeft u een voorsprong op bedrijven die zelf op zoek moeten naar al deze informatie.

5. U versterkt uw bedrijf

Binnen de VVVF worden collectieve activiteiten opgezet waarmee u uw bedrijf kunt verbeteren. De benchmark is hier een voorbeeld van, waarmee u uw prestaties kunt vergelijken met branchegenoten en eventueel verbeterpunten bepalen.

Lees meer over de VVVF

Aangesloten bedrijven

Wat kost het lidmaatschap