Wat kost het lidmaatschap?

De kosten van het lidmaatschap van de VVVF hangen af van de lidmaatschapsvorm die voor het bedrijf van toepassing is.

Gewoon lidmaatschap

Het gewone lidmaatschap is bestemd voor producenten en importeurs van verf en drukinkt in Nederland. De contributie bedraagt grofweg een promillage van de omzet, waarbij  het promillage verschillend is voor de binnen- en buitenlandse omzetten.

Inclusief contributie CEPE
Gewone leden van de VVVF zijn automatisch lid van de Europese organisatie CEPE (verf) / EuPIA (drukinkt). De contributie is 0,1 promille van de Europese omzet, inclusief de Nederlandse omzet. De VVVF geeft de CEPE-contributie aan elk lid terug in de vorm van een korting op de VVVF-contributie.

Contributie VNO-NCW en AWVN
De gewone leden van de VVVF zijn automatisch lid van VNO-NCW en AWVN. Deze jaarlijkse contributie is samen ongeveer 0,6 promille van de loonsom. Voor de contributie VNO-NCW en AWVN ontvangen leden in het najaar een aparte factuur. Deze contributie staat los van de contributie aan de brancheorganisatie, maar is wel een verplichting binnen het lidmaatschap.

Buitengewoon lidmaatschap

Het buitengewoon lidmaatschap is voor diegene die bij de verf- en drukinktindustrie betrokken zijn vanwege hun producten of productieproces. Denk hierbij aan leveranciers van grondstoffen, of bedrijven die machines of andere diensten aan de verf- of drukinktindustrie leveren. Als buitengewoon lid is het mogelijk actief betrokken te zijn bij de VVVF-activiteiten.
Het lidmaatschapstarief is een vast bedrag per jaar.

"Lidmaatschap is vanzelfsprekend"

Lees meer over de VVVF

Aangesloten bedrijven