Coatings care

Het wereldwijde initiatief Coatings Care streeft naar voortdurende verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en het geven van informatie hierover. Voor de verf- en drukinktindustrie in Nederland is het een belangrijk instrument. De VVVF verzamelt jaarlijks de performance indicators en voorziet ondernemers met de Coatings Care-benchmark (door en voor de leden) van concrete kengetallen voor hun eigen duurzaamheidsbeleid.

Voorblad samenvatting

 

De Goede Praktijken van Coatings Care geven bedrijven inspiratie en handvatten bij hun inspanning op het gebied van duurzaam ondernemen. Lees verder over: verfrecycling en -hergebruik, biobased , energiebesparing