Lid worden

De VVVH geeft individuele bedrijven een stem. Als lid profiteert u van tal van voordelen: naast collectieve belangenbehartiging ondersteunt de brancheorganisatie u met belangrijke informatie, activiteiten en diensten. De VVVH hecht ook veel waarde aan onderling contact; als lid kunt u deelnemen aan vergaderingen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops.

Dienstverlening

Arbeid / juridisch
 • Modelleverings- en betalingsvoorwaarden
 • Voorbeeld Arbeidsreglement VVVH, met helpdesk
 • Bedrijfstakpensioenfonds (samen met GBO)
Opslag / transport
 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Opslag, transport en omgaan met gevaarlijke stoffen (PGS, ADR, enz.)
 • Raamovereenkomst Verpakkingen II
Sociaal / netwerk
 • Seminars/themamiddagen ter bevordering van de vakkennis en -bekwaamheid van medewerkers van leden
 • Actieve inzet op het gebied van scholing en opleiding (leerbedrijven)
 • Netwerken (informele contacten met andere partijen in de markt)
 • Collectieve voordelen en aanbiedingen door aansluiting bij het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG)
 • Sociale activiteiten met zowel de leden als de begunstigende leden
 • Sportieve activiteiten
 • Bedrijfsbezoeken

 

Redenen om lid te zijn van de VVVH

1. Netwerk

Bedrijven die tot de verfgroothandelsbranche behoren, hebben behoefte aan een actieve vereniging waar men een platform heeft om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en waar hun belangen optimaal behartigd worden. De VVVH brengt leden in contact met elkaar en met een groot aantal spelers binnen de verfgroothandel. U kunt ervaringen uitwisselen en leren van andere leden en externe relaties tijdens tal van bijeenkomsten.

2. Belangenbehartiging

De VVVH voert namens de branche overleg en onderhandelingen en maakt sectorafspraken. Zij behartigt de belangen van de sector in Nederland bij een uitgebreid netwerk van spelers, waaronder ministeries, overkoepelende organisaties, afnemersorganisaties en ketenpartners. De VVVH voert overleg met de VVVF, OnderhoudNL en de overige ketenpartners. De kracht van het collectief geeft de sector een stevige stem die gehoord wordt. Zo krijgt de VVVH voor de sector belangrijke zaken voor elkaar die voor een individueel lid niet of lastiger te bereiken zijn. De bedrijfstakpensioenregeling is hier een goed voorbeeld van. De VVVH is in het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds vertegenwoordigd.

3. Informatievoorziening

De belangenbehartiging en dienstverlening die de VVVH levert, besparen u tijd, geld en administratieve lasten. Het biedt u daarmee meer ruimte voor ondernemerschap. De VVVH filtert voor u de relevante informatie en ontwikkelingen en stuurt deze door. Dat scheelt u lees- en uitzoekwerk. Bovendien geeft het u als lid vaak een voorsprong op bedrijven die zelf op zoek moeten naar de informatie.

4. Samenwerking

Door haar bijzondere lidmaatschap bij de VVVF is er direct overleg met het bestuur en het bureau van de verffabrikanten. Het overleg tussen de besturen vindt op structurele basis plaats. Betrokkenheid van de leden wordt bevorderd door hun deelname aan VVVFwerkgroepen die van belang zijn voor de bedrijfstak. .

5. Imago en vertrouwen

De VVVH werkt actief mee aan interne en externe communicatietrajecten en activiteiten om een juist en positief imago van de gehele branche neer te zetten. Een positief beeld is immers een voordeel voor alle leden.

Doelgroep

Verfgroothandelaren die minimaal 50% omzet halen uit de verkoop aan professionele schilders en/of bedrijven behoren tot de doelgroep van VVVH. De beslissing over toetreding van een nieuw lid dat minder dan 100% van de omzet haalt uit de verkoop aan professionele schilders en of bedrijven blijft te allen tijde aan het bestuur van de VVVH.


Contributie

Het lidmaatschap van de VVVH staat open voor alle ondernemingen of delen van ondernemingen die zich tot de doelgroep mogen rekenen. De kosten van lidmaatschap zijn afhankelijk van de omzet van de betreffende onderneming.

Valt uw onderneming niet binnen de definitie van de doelgroep? Dan is het mogelijk om begunstigend lid van de VVVH te worden, tegen een speciaal tarief. U wordt dan uitgenodigd voor alle sociale bijeenkomsten.

Aanmelden - afmelden

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging van uw lidmaatschap kan schriftelijk en moet uiterlijk vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar gebeuren.

Meer weten over wat de VVVH voor uw bedrijf kan betekenen en hoe u lid kunt worden? Neem dan contact op met de VVVH: info@vvvh.nl.