VeiligmetVerf

Autoreparatie

Een leverancier is vanuit REACH wettelijk verplicht een veiligheidsinformatieblad (VIB) digitaal of op papier aan zijn afnemers te verstrekken. VeiligmetVerf.nl is een internetsysteem dat is ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Via dit systeem kunnen leden van de VVVF en VVVH makkelijker het VIB verstrekken aan de eindgebruiker.

Gebruikers van producten kunnen via de website gratis veiligheidsinformatiebladen downloaden van verffabrikanten. Daarnaast kunnen ze er veel informatie vinden over veiligheid, gezondheid en milieu in relatie tot verfgebruik. VeiligmetVerf bevat nu meer dan 10.000 VIB’s en dit aantal neemt alleen maar toe.
Ook verfleveranciers die niet lid zijn van de VVVF of VVVH, kunnen tegen kostenvergoeding gebruikmaken van dit distributieplatform.

Ga naar VeiligmetVerf.nl