Werken in de branche

De verfgroothandel is een dynamische sector met veel interessante werkgelegenheid. De groothandel is bij uitstek een arbeidsintensieve sector. Relaties, dáár draait het ten diepste om. De handel brengt vraag en aanbod bij elkaar en heeft ook nog de ambitie dat het iets toevoegt, namelijk vertrouwen en informatie (advies).

Aan de mensen die werkzaam zijn in de verfgroothandel worden daarom hoge eisen gesteld. Inzet en passie gaan hand in hand! Natuurlijk zijn er interessante vooropleidingen, maar toch kan vooral gesteld worden dat het werk op de werkvloer geleerd wordt. Vandaar dat de VVVH leerbedrijven/stages propageert. Niet alleen om studenten de werkelijkheid te laten ervaren, maar ook om al heel vroeg in het opleidingstraject geschikte personen, mannen en vrouwen, gevoelig te maken voor deze dynamische bedrijfssector.

Interessante websites